Chính sách khiếu nại

1.  Phạm vi xử lý tranh chấp, khiếu nại

Công ty giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến:

-    Các giao dịch trên:website 

-    Các giao dịch trên Fanpage 

-    Các giao dịch trực tiếp tại hệ thống Showroom 

Nguyên tắc xử lý tranh chấp khiếu nại là thương lượng trên tinh thần thiện chí, đôi bên cùng có lợi.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa khách hàng với công ty, trong quá trình giao dịch trên Website, Fanpage hoặc trực tiếp tại Showroom sẽ được các bên thương lượng giải quyết trên tinh thần thiện chí và cùng có lợi.
Trong trường hợp không tự giải quyết được tranh chấp, một trong hai Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp như vậy, công ty cam kết tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu/quyết định hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.  Các bước giải quyết tranh chấp khiếu nại

Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại/yêu cầu hỗ trợ của Khách hàng qua Số điện thoại 0969600012, qua hòm thư trực tuyến tại Fanpage hoặc trực tiếp tại các Showroom.

Trên cơ sở yêu cầu của Khách hàng, các Bộ phận có liên quan của công ty sẽ chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại đến Khách hàng, trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố liên quan đến các tranh chấp và khiếu nại của Khách hàng.

Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Công ty đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/Bộ phận Kinh doanh hoặc bộ phận có liên quan khác của công ty sẽ cam kết thời hạn phản hồi Khách hàng không quá 5 ngày làm việc.

Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện và gọi điện xác nhận với Khách hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết không quá 5 ngày làm việc tiếp theo.

4.  Các quy định khác

Công ty tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng. Tuy nhiên, Khách hàng được yêu cầu phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, giao dịch. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong quá trình khiếu nại/yêu cầu hỗ trợ đều sẽ bị từ chối giải quyết và công ty có quyền đưa các vụ việc gian lận, lừa đảo này ra các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.